Przejdź do Treści (wciśnij Enter) Przejdź do Stopki (wciśnij Enter)
It looks like you are in another country. Do you want to update your location?

Czym jest i-Size?

Skrót „i-Size” oznacza najnowszy standard homologacyjny dla fotelików samochodowych dla dzieci. Standardy homologacyjne dla fotelików samochodowych określają, jakie normy bezpieczeństwa i specyfikacje techniczne muszą spełniać te foteliki, aby zostały dopuszczone do sprzedaży.  

Standard i-Size jest częścią najnowszej normy badawczej UN R129, czyli oficjalnie: „Rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa urządzeń przytrzymujących dla dzieci / Rozporządzenie UN (ONZ) nr 129”. Rozporządzenie to, które weszło w życie w lipcu 2013 roku, stawia ostrzejsze wymagania dotyczące homologacji fotelików samochodowych dla dzieci niż dotychczasowe normy.

Głównym celem tej normy jest zapewnienie szerszej kompatybilności pomiędzy fotelikami samochodowymi a pojazdami, w których są montowane. Foteliki samochodowe i-Size są najczęściej montowane za pomocą mocowania ISOFIX. W niektórych przypadkach do montażu używa się również górnego paska mocującego, nogi stabilizującej lub pasa bezpieczeństwa pojazdu. Ponadto głównym miernikiem stosowanym jako podstawa klasyfikacji fotelików samochodowych jest teraz wzrost, a nie waga, a dzieci do 15. miesiąca życia w fotelikach zatwierdzonych w ramach programu i-Size muszą podróżować w pozycji odwróconej tyłem do kierunku jazdy. Te nowe przepisy mają zapobiec zbyt wczesnemu przydzielaniu dzieci do kolejnej klasy fotelików. Ponadto rozporządzenie to podnosi techniczną normę bezpieczeństwa dla fotelików samochodowych dla dzieci i wprowadza obowiązek przeprowadzania testów na uderzenia boczne. 

i-Size w skrócie

•    Obowiązkowe podróżowanie w pozycji tyłem do kierunku jazdy do 15. miesiąca życia
•    Nowe, bardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa, np. badanie zderzeń bocznych 
•    Wzrost, a nie waga, jako główna miara stosowana do klasyfikacji 
•    Zawsze montowane za pomocą ISOFIX lub samochodowego pasa bezpieczeństwa z górnym pasem mocującym
•    Homologacja bez ograniczeń dla wszystkich siedzeń pojazdów z oznaczeniem „i-Size”; dla wszystkich innych pojazdów homologacja zgodnie z wykazem typów