Ga naar Content (druk op Enter) Ga naar Voettekst (druk op Enter)
It looks like you are in another country. Do you want to update your location?

Algemene voorwaarden

Klanteninformatie en algemene voorwaarden voor België

Inhoudsopgave

I. Contractuele partner

II. Kader en definities

III. Sluiting van het koopcontract

IV. Uitvoering van het koopcontract; Verwerking van de betaling; Bezorging

V. Overige bepalingen

 

I. Contractuele partner

Je contractuele partner voor alle rechtshandelingen in het kader van deze Algemene voorwaarden zijn wij, de

CYBEX Retail GmbH

Riedingerstraße 18

95448 Bayreuth

Duitsland

 

Het bedrijf is geregistreerd in het handelsregister van het kantongerecht van Bayreuth (HRB 7278).

Btw-nummer: DE815883540

Algemene directeuren: Johannes Schlamminger

 

Telefoonnummer: +32 78 480796

Faxnummer: +49 921 78511 999

E-mail: service.be@cybex-online.com

 

 II. Kader en definities

(1) Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van producten die door jou via de website https://shop.cybex-online.com/ worden gedaan en op alle andere rechtshandelingen die tussen jou en ons, CYBEX Retail GmbH, worden aangegaan door gebruik te maken van deze website, die hierna "CYBEX online shop" zal worden genoemd.

(2) Onze CYBEX online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

(3) Door het plaatsen van een bestelling via onze CYBEX online shop, erken je en stem je ermee in dat je de wettelijke leeftijd hebt om bindende contracten aan te gaan zoals vereist in het land waar je woont.

 

III. Sluiting van het koopcontract 

1. Bestelling en stappen om het contract te sluiten

(1) De in de CYBEX online shop getoonde producten vormen nog geen bindend bod van ons om een koopcontract aan te gaan. Het is slechts een uitnodiging aan jou om een bindend koopaanbod te doen.

(2) Voordat je de eerste bestelling plaatst, kun je je als nieuwe klant registreren. Je kunt je ook op een later tijdstip inschrijven. Een bestelling plaatsen is ook mogelijk zonder registratie, d.w.z. als gast.

De verplichte gegevens die gedurende het registratie- of bestelproces worden gevraagd, moeten naar waarheid worden verstrekt. Wanneer je vrijwillig aanvullende informatie verstrekt, moet ook deze informatie waarheidsgetrouw zijn.

(3) Door de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te activeren, kun je de gewenste goederen vrijblijvend in je virtuele winkelwagen plaatsen. De inhoud van de winkelwagen kan worden bekeken door de knop Winkelwagen te activeren. Je kunt ook het aantal artikelen in de winkelwagen wijzigen en artikelen uit de winkelwagen verwijderen.

(4) Nadat je de knop "Ga naar afrekenen" hebt geactiveerd, wordt je gevraagd je persoonsgegevens in te voeren en de betaal- en verzendmethoden te kiezen, tenzij je sommige van deze gegevens al tijdens je registratie hebt ingevoerd. Voorafgaand aan het indienen van je koopaanbod worden de inhoud van je bestelling en andere bestelgegevens in een overzicht weergegeven.
Bekijk dit overzicht zorgvuldig. Je kunt je informatie, indien nodig, corrigeren of wijzigen. Je kunt het bestelproces ook te allen tijde annuleren, bijv. door de knop "Terug naar winkelwagen" te activeren of door op het CYBEX-logo in de koptekst van de website te klikken.

(5) Door de knop "Nu kopen" te activeren, geeft je je bestelling aan ons door en doe je ons een bindend aanbod om een koopcontract aan te gaan voor de goederen in de winkelwagen.

2. Acceptatie, bevestiging van het contract en andere contractuele vereisten

(1) Na ontvangst van je bestelling sturen wij je zonder onnodige vertraging een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van je bestelling met vermelding van de gegevens ervan (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging houdt nog geen acceptatie van je koopaanbod in.

(2) Je wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de verzending van de bestelde goederen zodra wij de goederen aan het transportbedrijf hebben overhandigd (verzendbevestiging). Tenzij wij dat uitdrukkelijk anders vermelden, houdt de verzendbevestiging tevens onze bindende acceptatie van je koopaanbod in.

3. Informatie over je herroepingsrecht

(1) Als consument heb je het volgende herroepingsrecht.

Recht op herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. 

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van inontvangstneming van de goederen door jou of door een door jou aangewezen derde die niet de vervoerder is (of vanaf de dag van inontvangstneming van het laatste artikel in geval van een overeenkomst voor meerdere artikelen die als onderdeel van één bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd).

In geval van een overeenkomst voor de bezorging van goederen in verschillende gedeeltelijke zendingen of eenheden, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag van inontvangstneming van de laatste gedeeltelijke zending of het laatste artikel door jou of door een door jou aangewezen derde die niet de vervoerder is.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons daarvan op de hoogte stellen via het volgende adres

CYBEX online shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück, 

Duitsland

service.be@cybex-online.com

door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief per post, fax of e-mail) met betrekking tot je beslissing om dit contract te herroepen. Je kunt gebruik maken van het onderstaande herroepingsformulier, maar dat is niet verplicht.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, waaronder bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander soort bezorging hebt gekozen dan de voordeligste standaardbezorging die wij aanbieden), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, aan je terugbetalen. Tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen, zullen wij voor een dergelijke terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt. In geen enkel geval zal je een terugbetaling in rekening worden gebracht.

Wij kunnen een terugbetaling weigeren totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat je bewijs hebt geleverd dat je de goederen retour hebt gezonden, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.

Je moet de goederen terugsturen of aan ons overhandigen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag dat je ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van dit contract:

CYBEX online shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Duitsland

De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als je de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

Indien de teruggezonden goederen binnen de Bondsrepubliek Duitsland worden verzonden, komen de kosten voor de retourzending van de goederen voor onze rekening. In alle andere gevallen komen de directe kosten voor de retourzending van de goederen voor jouw rekening. Bekijk ter referentie onze tabel met kosten.

Je bent alleen aansprakelijk voor eventueel waardeverlies van de goederen als dergelijk waardeverlies toe te schrijven is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Einde van de herroepingsinstructie

 

(2) Uitsluiting van het herroepingsrecht:

Er bestaat geen herroepingsrecht voor de volgende contracten, tenzij de partijen anders overeengekomen zijn:

- Contracten betreffende de zending van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie door de consument afzonderlijk wordt uitgekozen of bepaald, of die duidelijk op de individuele behoeften van de consument zijn aangepast;

- Contracten voor de zending van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling na de bezorging wordt verwijderd.

(3) Herroepingsformulier:

Indien je het contract wenst te herroepen, kun je dit formulier invullen en terugsturen naar::

CYBEX online shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Duitsland

E-mail: service.be@cybex-online.com

 

Ik/Wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van een bericht op papier)

Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is

 

4. Aanvullend vrijwillig recht op retourzending

(1) Naast het wettelijke herroepingsrecht verlenen wij je een vrijwillig recht op retourzending van in het totaal 30 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen.

Binnen deze termijn van 30 dagen kun je het contract (ook na de herroepingstermijn van 14 dagen) annuleren door de goederen aan ons retour te zenden. Dit geldt niet voor goederen die ook uitgesloten zijn van het wettelijke herroepingsrecht.

Om je recht op retourzending uit te oefenen, is het vereist dat de goederen compleet zijn, in hun originele verpakking zitten en in ongebruikte en onbeschadigde staat verkeren. De verzegeling van de goederen mag niet beschadigd of verwijderd worden. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als je de goederen op tijd verzendt.

De goederen moeten worden teruggestuurd naar:

CYBEX online shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück

Duitsland

Indien je goederen terugstuurt in overeenstemming met een dergelijk vrijwillig verleend recht op retourzending, zullen wij je de aankoopprijs die je hebt betaald na ontvangst van de goederen vergoeden. Indien de teruggezonden goederen binnen de Bondsrepubliek Duitsland worden verzonden, komen de kosten voor de retourzending van de goederen eveneens voor onze rekening.

(2) Je wettelijke herroepingsrecht en je andere wettelijke rechten blijven onaangetast door dit vrijwillig verleende recht op retourzending.

5. Aanvullende informatie

(1) Wij bewaren de contractuele tekst van de bestellingen, die voor jou toegankelijk is na de voltooiing van het bestelproces. Je kunt je bestelinformatie ook uitprinten bij het verzenden van je bestelling. Na onze ontvangstbevestiging, maar uiterlijk bij de bezorging van de goederen, zullen wij je ook de inhoud van het contract in tekstvorm (e-mail of hard copy) verstrekken.

(2) Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden bekeken, opgeslagen en afgedrukt via de website van onze CYBEX online shop onder de hyperlink "Algemene voorwaarden".

(3) Het contract zal worden opgesteld en uitgevoerd in het Frans, Duits of Engels, afhankelijk van je taalkeuze in de CYBEX online shop.

 

IV. Uitvoering van het koopcontract; Verwerking van de betaling; Bezorging

1. Prijzen en verzendkosten; Speciale aanbiedingen; Beschikbaarheid; Beperkingen voor bezorging

(1) Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde zoals die van toepassing is op het moment van je bestelling. 

(2) Wij rekenen een vast tarief voor verzending. Het tarief voor standaardverzending binnen Duitsland bedraagt 7,90 euro. Voor alle andere EU-lidstaten waarnaar wij verzenden, geldt een vast verzendtarief van 9,90 euro.

De verzendkosten worden in ieder geval op de pagina met productgegevens (eventueel via een hyperlink) nog eens duidelijk aan je gecommuniceerd.

(3) Houdt er rekening mee dat wij gewoonlijk slechts gedurende een beperkte periode speciale aanbiedingen kunnen doen. De in de CYBEX online shop afgebeelde goederen zijn eveneens onder voorbehoud van verschillende beschikbaarheid. De beschikbaarheid van een product kan ook variëren afhankelijk van je specificaties (zoals de maat of kleur). Indien een product niet beschikbaar is, zal dit worden aangegeven bij de desbetreffende productinformatie.

Indien na ontvangst van je bestelling blijkt dat de bij ons bestelde goederen tijdelijk niet beschikbaar zijn, zullen wij je hiervan zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen in de ontvangstbevestiging of contact met je opnemen (bijv. door middel van een extra e-mail). Indien de goederen permanent niet op voorraad zijn, kunnen wij je bestelling niet accepteren, zodat er in dat geval geen contract tot stand komt.

2. Betalingswijzen en -voorwaarden; Scoring

(1) De betaling van de goederen dient te geschieden via één van de hieronder vermelde betaalmethoden. Wij hebben echter het recht om in individuele gevallen bepaalde betaalmethoden uit te sluiten.

Creditcard: Bij betaling met een creditcard wordt het bedrag afgeschreven op het moment van de verzending van de goederen. Wij accepteren American Express, VISA en Mastercard.

PayPal: Je hebt een PayPal-account nodig om met de online betaaldienst van PayPal te betalen. Als je deze betaalmethode kiest, word je doorgestuurd naar de PayPal-website voor betaling. Het bedrag zal worden afgeschreven op het moment van verzending van de goederen.

Klarna Pay later: Klarna Pay later is een betaalmethode die wordt aangeboden door Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. In geval van betaling via Klarna Pay later verplicht je je tot betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen na verzending van de goederen. Je ontvangt je factuur rechtstreeks van Klarna.

Apple Pay: Apple Pay is een betaalmethode die wordt aangeboden door Apple Inc. Om Apple Pay te gebruiken, moet je de Apple Pay-functie activeren (bijv. op je iPhone), jezelf identificeren met je toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. Het bedrag zal worden afgeschreven op het moment van verzending van de goederen.

Cadeaubon: Cadeaubonnen en de daaraan gekoppelde tegoeden kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Het is niet mogelijk om een cadeaubon na de voltooiing van het bestelproces te gebruiken. Het tegoed van een cadeaubon wordt niet in geld uitbetaald en brengt geen rente op.

(2) Ongeacht de gekozen betaalmethode ontvang je uiterlijk samen met de bezorging van de goederen een factuur. Als het factuuradres afwijkt van het bezorgadres, sturen wij de factuur per post naar het factuuradres of per e-mail naar het door jou aan ons opgegeven e-mailadres.

3. Levertijden; Verzending en risico-overdracht; Gedeeltelijke zendingen; Verzuim

(1) De in de tabel vermelde levertijden in de CYBEX online shop gelden voor bezorging binnen Duitsland, en worden geacht in te gaan met onze bindende acceptatie van je koopaanbod.

Informatie over levertijden voor bezorging in andere landen zijn ook in de tabel opgenomen.

(2) De bezorging vindt plaats op het door jou opgegeven bezorgadres. De verzendingen worden uitgevoerd door een geschikt transportbedrijf. Het risico van onopzettelijk verlies van de bestelde goederen gaat op jou over zodra de goederen aan jou of je gemachtigde zijn overhandigd, of wanneer je in gebreke blijft met de acceptatie.

(3) Wij zijn gerechtigd gedeeltelijke zendingen te doen, mits dit voor jou redelijk is. Bij gedeeltelijke zendingen komen eventuele extra verzendkosten voor onze rekening.

(4) Indien je een betalingsachterstand hebt, behouden wij ons het recht voor om wettelijke vertragingsrente van je te vorderen. De vordering van aanvullende schade veroorzaakt door verzuim blijft voorbehouden.

4. Behoud van eigendom; verrekening en retentie

(1) De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling van het factuurbedrag is voldaan.

(2) Je mag vorderingen met onze vorderingen alleen verrekenen met tegenvorderingen die wettelijk vastgesteld of onbetwist zijn.

(3) Retentierechten zijn alleen toegestaan als ze betrekking hebben op vorderingen op basis van dezelfde contractuele relatie.

5. Je rechten met betrekking tot gebreken

Bij beschadiging van of een ander gebrek aan de producten (bijv. wanneer de zending niet volledig is) kun je aanspraak maken op het wettelijk recht volgens het Duitse recht voor gebreken ("garantierechten").

6. Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

(1) Wij zijn ten opzichte van jou onbeperkt aansprakelijk in geval van opzet (met inbegrip van poging tot fraude) of grove nalatigheid, in geval van nalatig of opzettelijk letsel aan leven, lichaam of gezondheid, op basis van een garantietoezegging (tenzij anders is bepaald) en op basis van dwingende aansprakelijkheid zoals volgens de Duitse wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

(2) In het geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij onbeperkte aansprakelijkheid is voorzien in het voorgaande artikel (1). Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving, waarop je, als onze contractpartner, mag vertrouwen.

(3) In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

(4) De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is ook van toepassing op de aansprakelijkheid van onze werknemers, personeelsleden, leidinggevenden, plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers. 

 

V. Overige bepalingen

1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onze contractuele relatie wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Dwingende bepalingen van de staat waar jij als consument je gewone verblijfplaats hebt, blijven echter onverminderd van kracht.

2. Plaats van uitvoering 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of anders is bepaald door dwingende bepalingen ter bescherming van de consument, is de plaats van uitvoering de plaats van onze maatschappelijke zetel, vermeld in hoofdstuk I.

3. Informatie over de wet inzake alternatieve geschillenbeslechting in consumentenkwesties

Er is geen verplichting of bereidheid om geschillen op te lossen door naar een arbitrageraad voor consumenten te gaan.
Online geschillenbeslechting van de Europese Commissie: www.ec.europa.eu/consumers/odr