Hoppa till innehåll (tryck på Enter) Hoppa till sidfot (tryck på Enter)

Returer och Återbetalningar

1. Information om din ångerrätt

Som konsument har du följande ångerrätt.

 

Instruktioner för ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta kontrakt inom fjorton dagar utan att uppge någon anledning. 

Ångerperioden är fjorton dagar från den dag som varorna tas emot av dig eller tredje part som du har valt och som inte är transportör (eller från den dag som du tar emot den sista varan när du har ingått ett kontrakt för flera varor i en enskild beställning som blir levererade separat).

När du har ingått i ett kontrakt för varor som kommer i flera delleveranser så är ångerperioden fjorton dagar från den dag som den sista delleveransen eller den sista varan tas emot av dig eller tredje part som du har utsett och som inte är transportör.

För att hävda din ångerrätt måste du informera oss på följande adress 

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück,

Tyskland

E-post: service.se@cybex-online.com

genom ett tydligt besked (till exempel per brev som skickas via post, fax eller e-post) om ditt beslut att upphäva detta kontrakt. Du får använda ångerblanketten nedan, men det är inte obligatoriskt.

För att leva upp till ångerperioden räcker det att skicka besked om beslut att utöva din ångerrätt inom ångerperioden.

Konsekvenser för ånger av köp

Om du häver detta kontrakt kommer vi att återgälda alla betalningar som du har gjort, inklusive leveranskostnader (undantaget kostnader som tillkommer om du väljer en annan form av leverans än den minst kostsamma standardleveransen som vi erbjuder), utan onödig fördröjning och senast inom fjorton dagar från det datum som vi fick ditt ångerbesked för detta kontrakt. Såvida vi inte uttryckligen avtalar något annat med dig kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen för en sådan återbetalning. Du kommer aldrig att behöva betala något för en återbetalning.

Vi får neka en återbetalning tills dess vi har tagit emot de returnerade varorna eller tills dess du kan bevisa att du har returnerat varorna, vilket som kommer först.

Du måste returnera eller lämna tillbaka varorna utan onödig fördröjning och i vilket fall som helst inom fjorton dagar från det datum som du har gett oss besked att du häver detta kontrakt:

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück

Tyskland

Vi anser att du har observerat tidsgränsen om du skickar varorna perioden på fjorton dagar har löpt ut.

Om de returnerade varorna skickas inom Förbundsrepubliken Tyskland, då kommer vi att bära kostnaderna för returen. I alla andra fall så måste du bära de direkta kostnaderna för retur av varorna. Se vår kostnadstabell för information.

Du kommer endast att bära ansvar för förlorat värde av varorna om denna värdeförlust beror på att du har hanterat varorna på ett sätt som inte var nödvändigt för att testa varans typ, egenskaper och funktionalitet.

Instruktioner för avslutad ångerrätt

 

2. Undantag från ångerrätten:

Ångerrätten gäller inte för följande kontrakt om inte parterna kommit överens om något annat:

- kontrakt för utbud av varor som inte är prefabricerade och för vilka produktionen beror på individuella val eller beslut som konsumenten själv har gjort, eller som tydligt är anpassade till konsumentens enskilda behov;

- kontrakt för leverans av förseglade varor som ej är lämpade för retur på grund av hälsoskydd eller hygien om förseglingen har avlägsnats efter leverans.

 

3. Ångerrättsblankett:

Om du vill häva detta kontrakt, vänligen fyll i denna blankett och skicka den till:

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück

Tyskland

E-post: service.se@cybex-online.com

 

Vi (*) återkallar härmed kontraktet som har ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)

som beställdes den (*)/togs emot den (*)

Konsumenten(erna)s namn

Konsumenten(erna)s adress

Konsumenten(ernas) signatur (endast vid papperskommunikation)

Datum

(*) radera vid behov