Ga naar Content (druk op Enter) Ga naar Voettekst (druk op Enter)
It looks like you are in another country. Do you want to update your location?

Wat is i-Size?

De afkorting 'i-Size' is de meest recente normering voor autostoelen voor kinderen. Regelgevingen voor autostoelen bepalen aan welke veiligheidsnormen en technische specificaties deze autostoelen moeten voldoen om goedgekeurd te worden voor de verkoop.  

De i-Size-norm is onderdeel van de nieuwste teststandaard UN R129, of zoals die officieel genoemd wordt: 'EU veiligheidsregelgeving voor kinderbeveiligingssystemen UN-regelgeving 129'. Deze regelgeving werd in juli 2013 van kracht en heeft strengere vereisten voor de goedkeuring van autostoelen voor kinderen dan de vorige norm.

Het belangrijkste doel van deze norm is om een hogere compatibiliteit te garanderen tussen autostoelen en de voertuigen waar ze in worden gezet. i-Size-autostoelen worden meestal bevestigd met ISOFIX. Voor sommige stoelen wordt ook een top tether, een steunpoot of de autogordel gebruikt om hem vast te zetten. Ook worden de stoelen niet meer ingedeeld op basis van gewicht, maar op basis van lengte, en kinderen in een i-Size-autostoel moeten achterwaarts vervoerd worden tot ze 15 maanden oud zijn. Door deze nieuwe regels wordt voorkomen dat kinderen te vroeg overgaan naar een groter type autostoel. Verder worden er hogere veiligheidseisen aan de stoelen voor kinderen gesteld en moeten de stoelen een zijdelingse botsproef doorstaan. 

i-Size in het kort

•    Kinderen moeten verplicht achterwaarts vervoerd worden tot ze 15 maanden oud zijn
•    Nieuwe, strengere veiligheidseisen, zoals een zijdelingse botsproef 
•    Stoelen worden ingedeeld op lengte, en niet meer op gewicht 
•    Stoelen worden altijd bevestigd met ISOFIX of met autogordel en top tether
•    Autostoelen met de 'i-Size'-markering worden altijd goedgekeurd. Voor alle andere voertuigen is er een typelijst om goedkeuring te controleren.