Skip to Content (Press Enter) Skip to Footer (Press Enter)
It looks like you are in another country. Do you want to update your location?

Please find English version further down here.

 

Vilkår og betingelser

Kundeinformasjon og generelle vilkår og betingelser for Norge

Innholdsfortegnelse

I. Kontraktspartner

II. Omfang og definisjoner

III. Innkjøpskontraktens konklusjon

IV. Gjennomføring av kjøpskontrakten; betalingsbehandling; levering

V. Diverse bestemmelser

 

I. Kontraktspartner

Din kontraktspartner for alle juridiske transaksjoner innenfor disse generelle vilkårene og betingelsene er oss, 

CYBEX Retail GmbH

Riedingerstrasse 18

95448 Bayreuth

Tyskland

 

Selskapet er registrert i handelsregisteret til Bayreuth distriktsrett (HRB 7278).

MVA-nr.: DE815883540

Administrerende direktører: Johannes Schlamminger

 

Telefon: +47 215 69 816 

Faks: +49 (0)92178511-999

E-post: service.no@cybex-online.com

 

II. Omfang og definisjoner

(1) Disse generelle vilkårene og betingelsene skal gjelde for alle produktbestillinger fra deg via nettstedet https://shop.cybex-online.com/ og for alle andre juridiske transaksjoner som er inngått mellom deg og oss, CYBEX Retail GmbH, ved bruk av dette nettstedet, som vil bli referert til som «CYBEX nettbutikk» heri nedenfor.

(2) Vår CYBEX nettbutikk er kun rettet mot forbrukere.

(3) Ved å legge inn en bestilling i vår CYBEX nettbutikk, bekrefter og samtykker du i at du i henhold til kravene i ditt land er myndig til å inngå bindende kontrakter.

 

III. Innkjøpskontraktens konklusjon

1. Bestilling og trinn for å inngå kontrakten

(1) Produktene som vises i CYBEX nettbutikk utgjør ennå ikke et bindende tilbud fra oss om å inngå en kjøpskontrakt. Det er bare en invitasjon til deg om å sende inn et bindende kjøpstilbud.

(2) Før du legger inn den første bestillingen, kan du registrere deg som ny kunde. Du kan også registrere deg på et senere tidspunkt. Det er også mulig å legge inn en bestilling uten registrering, dvs. som gjest.

De obligatoriske opplysningene som forespørres i løpet av registrerings- eller bestillingsprosessen må oppgis sannferdig. Der du oppgir ytterligere frivillig informasjon, må enhver slik informasjon også være sannferdig.

(3) Aktivering av knappen «Legg i handlekurv» lar deg legge ønskede varer i den virtuelle handlekurven uten forpliktelser. Innholdet i handlekurven kan vises ved å aktivere handlevogn-knappen. Du kan også endre antall varer som er plassert i handlekurven og fjerne varer fra handlekurven.

(4) Etter å ha aktivert knappen «Fortsett til betaling», vil du bli bedt om å oppgi dine personopplysninger og velge betalingsmetoder og fraktmetoder, med mindre du allerede har oppgitt noe av denne informasjonen under registreringen din. Før du sender inn kjøpstilbudet ditt, vil innholdet i bestillingen din og andre bestillingsopplysninger vises i en oversikt.

Kontroller denne oversikten nøye. Du kan korrigere eller endre informasjonen din om nødvendig. Du kan også avbryte bestillingsprosessen når som helst, f.eks. ved å aktivere «Tilbake til handlevogn»-knappen eller ved å klikke på CYBEX-logoen i toppteksten på nettsiden.

(5) Ved å aktivere «Kjøp nå»-knappen, vil du overføre bestillingen din til oss og sende oss et bindende tilbud om å inngå en salgskontrakt for varene i handlekurven.

2. Aksept, bekreftelse på kontrakt og andre kontraktskrav

(1) Når vi mottar bestillingen din, sender vi deg en e-post som bekrefter mottak av bestillingen din og viser detaljene på den (mottaksbekreftelse) uten unødig forsinkelse. Denne bekreftelsen på mottak representerer ennå ikke en aksept av ditt kjøpstilbud.

(2) Du vil bli varslet via e-post om forsendelse av de bestilte varene så snart vi har overlevert varene til transportselskapet (forsendelsesbekreftelse). Med mindre vi uttrykkelig oppgir noe annet, representerer forsendelsesbekreftelsen også vår bindende aksept av ditt kjøpstilbud.

3. Informasjon om angreretten din

(1) Som forbruker har du følgende angrerett.

 

Instruksjon om angrerett

Angrerett

Du har rett til å angre på denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi grunner. 

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart utpekt av deg, som ikke er transportøren, tar varene i sin besittelse (eller fra den dagen du overtar besittelsen av det siste elementet når kontrakten dreier seg om flere elementer som bestilles som del av en enkelt bestilling og leveres separat).

Hvis kontrakten dreier seg om levering av varer i flere delforsendelser eller enheter, er angrefristen fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart utpekt av deg, som ikke er transportøren, overtar besittelsen av den siste delforsendelsen eller det siste elementet.

For å utøve angreretten din, må du varsle oss på følgende adresse 

CYBEX Online Shop

Dornierstrasse 9

49090 Osnabrück, 

Tyskland

service.no@cybex-online.com

ved hjelp av en tydelig erklæring (som et brev sendt via post, faks eller e-post) om din beslutning om ar du angrer på denne kontrakten. Du kan bruke angreskjemaet nedenfor, men dette er ikke obligatorisk.

For overholdelse av angrefristen vil det være tilstrekkelig å sende varsel om utøvelse av angreretten før angrefristen er over.

Konsekvenser av at du angrer

Hvis du angrer på denne kontrakten, må vi refundere deg for alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av ekstra kostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den rimeligste standardleveransen som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottar varsel om at du angrer på denne kontrakten. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg, vil vi bruke samme betalingsmåte som du brukte for den opprinnelige transaksjonen for slik refusjon; du vil ikke under noen omstendigheter bli belastet for eventuell refusjon.

Vi kan nekte en refusjon før vi har mottatt de returnerte varene eller til du har fremskaffet bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som kommer først.

Du må returnere eller levere varene til oss uten unødig forsinkelse og i alle tilfeller ikke senere enn fjorten dager fra dagen du har varslet oss om at du angrer på denne kontrakten:

CYBEX Online Shop 

Dornierstrasse 9 

49090 Osnabrück

Tyskland

Tidsfristen anses å være etterlevd hvis du sender varene innen utgangen av fjortendagersperioden.

Hvis de returnerte varene sendes innenfor Forbundsrepublikken Tyskland, vil kostnadene med å returnere varene bæres av oss. I alle andre tilfeller må du betale de direkte kostnadene ved retur av varene. Se vår kostnadstabell for referanse.

Du vil bare være ansvarlig for eventuelle tap av verdien på varene hvis slikt tap av verdi skyldes håndtering av varene som ikke er nødvendig for å teste varenes art, egenskaper eller funksjon.

Instruks om slutt på angrerett

 

(2) Utelukkelse av angreretten:

Angrerett eksisterer ikke for følgende kontrakter, med mindre partene har avtalt noe annet:

- kontrakter for levering av varer som ikke er prefabrikkerte og som er styrt av individuelle valg eller bestemmelser av forbrukeren eller som er klart tilpasset forbrukerens individuelle behov;

- kontrakter for levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur på grunn av helsevern eller hygiene hvis forseglingen er fjernet etter levering.

 

(3) Angreskjema:

Hvis du ønsker å angre på kontrakten, fyll ut dette skjemaet og returner det til:

CYBEX Online Shop 

Dornierstrasse 9 

49090 Osnabrück

Tyskland

e-post: service.no@cybex-online.com

 

Jeg/vi (*) angrer herved på kontrakten som er inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)

Bestilt (*) / mottatt den (*)

Navn på forbrukeren(e)

Adresse til forbrukeren(e)

Underskrift til forbrukeren(e) (kun i tilfelle kommunikasjon på papir)

Dato

(*) slett et som ikke gjelder

 

4. Ytterligere frivillig returrett

(1) I tillegg til den lovbestemte angreretten, gir vi deg en frivillig rett til retur på totalt 30 dager. Perioden vil starte dagen etter at varene er mottatt.

Innen denne 30-dagers perioden kan du kansellere kontrakten (selv etter 14-dagers angrefristen) ved å returnere varene til oss. Dette gjelder ikke varer som også er utelukket fra den lovfestede angreretten.

For å utøve returretten din kreves det at varene er komplette, i originalemballasjen og i ubrukt og uskadet stand. Ingen forseglinger på varene skal være skadet eller fjernet. Tidsfristen anses å være oppfylt hvis du sender varene i tide.

Varene må returneres til:

CYBEX Online Shop

Dornierstrasse 9

49090 Osnabrück

Tyskland

Hvis du returnerer varer i samsvar med slik frivillig innvilget returrett, vil vi refundere deg for kjøpsprisen betalt etter å ha mottatt varene. Hvis de returnerte varene sendes innenfor Forbundsrepublikken Tyskland, vil kostnadene med å returnere varene også bæres av oss.

(2) Din lovbestemte angrerett og dine andre juridiske rettigheter vil forbli upåvirket av slik frivillig innvilget rett til retur.

5. Ytterligere Informasjon

(1) Vi lagrer bestillingenes kontraktstekst, som du kan få tilgang til etter at bestillingsprosessen er fullført. Du kan også skrive ut bestillingsinformasjonen når du sender bestillingen din. Når vi bekrefter mottak, men ikke senere enn ved levering av varene, vil vi også gi deg innholdet i kontrakten i tekstform (e-post eller papirkopi).

(2) Disse generelle vilkårene og betingelsene kan vises, lagres og skrives ut når som helst på vår CYBEX nettbutikk-nettside under hyperkoblingen «Vilkår og betingelser».

(3) Kontrakten vil bli inngått og utført på engelsk.

 

IV. Gjennomføring av kjøpskontrakten; betalingsbehandling; levering

1. Priser og fraktkostnader; spesialtilbud; tilgjengelighet; leveringsrestriksjoner

(1) Våre priser inkluderer lovpålagt merverdiavgift som gjelder på bestillingstidspunktet. 

(2) Vi belaster en fast pris for forsendelse. Prisen for standardfrakt i Tyskland er EUR 7,90. For alle andre EU-medlemsland vi leverer til, påløper det et fast fraktgebyr på EUR 9,90.

Fraktkostnadene vil i alle tilfelle bli tydelig kommunisert til deg igjen på produktdetaljsiden (der det er aktuelt, via en hyperkobling).

(3) Vær oppmerksom på at vi vanligvis bare kan tilby spesialtilbud innen en begrenset tidsperiode. Varene som vises i CYBEX nettbutikk er også avhengig av ulik tilgjengelighet. Tilgjengeligheten av et produkt kan også variere avhengig av dine spesifikasjoner (for eksempel størrelse eller farge). Hvis et produkt er utilgjengelig, vil dette være angitt i den aktuelle produktinformasjonen.

Hvis det viser seg ved mottak av bestillingen at varene som er bestilt fra oss er midlertidig utilgjengelige, vil vi varsle deg i mottaksbekreftelsen uten unødig forsinkelse eller kontakte deg (f.eks. via ytterligere e-post). Hvis varene er permanent utsolgt, vil vi ikke kunne akseptere bestillingen din, slik at det i slike tilfeller ikke vil inngås noen kontrakt.

2. Betalingsmetoder og betalingsvilkår

(1) Betaling for varene skal gjøres med én av betalingsmetodene oppført nedenfor. Vi har imidlertid rett til å utelukke visse betalingsmetoder i individuelle tilfeller.

Kredittkort: Når du betaler med kredittkort, blir beløpet belastet når varene sendes. Vi aksepterer American Express, VISA, og Mastercard.

PayPal: Du må ha en PayPal-konto for å betale med PayPals betalingstjeneste på nett. Hvis du velger denne betalingsmetoden, vil du bli omdirigert til PayPals nettsted for betaling. Beløpet vil bli belastet ved forsendelse av varene.

Apple Pay: Apple Pay er en betalingsmetode som tilbys av Apple Inc. For å bruke Apple Pay må du aktivere Apple Pay-funksjonen (f.eks. på iPhone), identifisere deg med tilgangsdataene dine og bekrefte betalingsordren. Beløpet vil bli belastet ved forsendelse av varene.

Gavekort: Gavekort og de relevante kredittsaldoene som er tilknyttet dem, kan kun innløses før bestillingsprosessen er fullført. Enhver bruk etter fullføring av bestillingsprosessen er ikke mulig. Kreditsaldoen på et gavekort vil verken utbetales i kontanter eller være rentebærende.

(2) Uavhengig av den valgte betalingsmetoden, vil du motta en faktura senest sammen med levering av varene. Hvis fakturaadressen avviker fra leveringsadressen, vil vi sende fakturaen per post til fakturaadressen eller e-post til e-postadressen du har oppgitt.

3. Leveringstider; forsendelse og overføring av risiko; delvise leveranser; standard

(1) Leveringstidene som er oppført i tabellen i CYBEX nettbutikk gjelder for leveringer innenfor og til Norge fra Tyskland og skal anses å starte med vår bindende aksept av ditt kjøpstilbud.

Informasjon om leveringstider for leveranser til andre land er også oppført i tabellen.

(2) Leveringer vil bli gjort til leveringsadressen du har spesifisert. Forsendelser vil bli utført av et egnet transportselskap. Risikoen for utilsiktet tap av de bestilte varene skal overføres til deg så snart varene er overlevert til deg eller din autoriserte representant, eller hvis du ikke godtar dem.

(3) Vi skal ha rett til å foreta delvise leveranser, forutsatt at dette er rimelig for deg. Der det gjøres delvise leveranser, skal eventuelle fraktkostnader dekkes av oss.

(4) Hvis du er på etterskudd med betaling, forbeholder vi oss retten til å kreve den lovbestemte misligholdsrenten fra deg. Vi forbeholder oss rett til å påberope ytterligere erstatning på grunn av mislighold.

4. Eiendomsforbehold; motregning og tilbakeholdsrett

(1) Varene skal forbli vår eiendom til fakturabeløpet er betalt i sin helhet.

(2) Du kan bare motregne dine krav mot våre krav dersom dine motkrav er rettslig fastslått eller ubestridte.

(3) Tilbakeholdsrett er kun tillatt når de er knyttet til krav basert på samme kontraktsforhold.

5. Dine rettigheter knyttet til mangler

Hvis varer blir skadet eller hvis de fremviser en annen mangel (f.eks. at leveransen er ufullstendig), har du de obligatoriske rettighetene i henhold til norsk forbrukerkjøpslov mot oss for slike mangler («garantirettigheter»).

6. Ansvar og ansvarsbegrensning

(1) Vi skal være ansvarlige overfor deg uten begrensning i tilfelle forsett (inkludert bedragersk hensikt) eller grov uaktsomhet, i tilfelle uaktsom eller forsettlig skade på liv, kropp eller helse, på grunnlag av et garantiløfte (med mindre annet er fastsatt) og på grunnlag av objektivt ansvar, så som i henhold til den norske produktansvarsloven.

(2) Ved brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser skal vårt ansvar begrenses til de påregnelige skadene som er typiske for kontrakten, med mindre det er bestemt ubegrenset ansvar i foregående punkt (1). Vesentlige kontraktsforpliktelser er slike forpliktelser hvis oppfyllelse er avgjørende for riktig utførelse av kontrakten og hvis etterlevelse du, som vår kontraktspartner, regelmessig kan stole på.

(3) Ellers er vårt ansvar utelukket.

(4) Den foregående ansvarsbegrensningen skal også gjelde med hensyn til alt ansvar for våre ansatte, stab, ledere, stedfortredende agenter og juridiske representanter.

 

V. Diverse bestemmelser

1. Gjeldende lov og rettslig verneting

Vårt kontraktsforhold skal reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Forbundsrepublikken Tyskland, med unntak unntatt FNs konvensjon om internasjonale løsørekjøp (CISG). Obligatoriske bestemmelser i staten der du som forbruker har ditt vanlige bosted, skal imidlertid forbli upåvirket. 

2. Oppfyllelsessted 

Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt eller fastsatt i obligatoriske bestemmelser for forbrukerbeskyttelse, skal oppfyllelsesstedet være stedet for vårt registrerte kontor oppført i kapittel I.

3. Informasjon etter den norske forskrift om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker

Det er ingen forpliktelse eller vilje til å delta i tvisteløsningsprosesser for et forbrukerklageutvalg.

EU-kommisjonens tvisteløsning på nett: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

 

 

Terms and Conditions

Customer Information and General Terms and Conditions for Norway

Table of Contents

I. Contractual Partner

II. Scope and Definitions

III. Conclusion of the Purchase Contract

IV. Performance of the Purchase Contract; Payment Processing; Delivery

V. Miscellaneous Provisions

 

I. Contractual partner

Your contractual partner for all legal transactions within the scope of these General Terms and Conditions is us, the 

CYBEX Retail GmbH

Riedingerstraße 18

95448 Bayreuth

Germany

The company is registered in the Commercial Register of Bayreuth Local Court (HRB 7278).

VAT ID No.: DE815883540

General managers: Johannes Schlamminger

 

Telephone: +47 215 69 816 

Fax: +49 (0)92178511-999

E-mail: service.no@cybex-online.com

 

II. Scope and definitions

(1) These General Terms and Conditions shall apply to all product orders by you via the https://shop.cybex-online.com/ website and to all other legal transactions entered into between you and us, CYBEX Retail GmbH, by using this website, which will be referred to as “CYBEX Online Shop” hereinbelow.

(2) Our CYBEX Online Shop is directed exclusively to consumers.

(3) By placing an order in our CYBEX Online Shop, you acknowledge and agree that you are of legal age as required in your country to enter into binding contracts.

 

III. Conclusion of the purchase contract

1. Ordering and steps to conclude the contract

(1) The products displayed in the CYBEX Online Shop do not yet constitute a binding offer by us to enter into a purchase contract. It is only an invitation to you to submit a binding purchase offer.

(2) Prior to placing the first order, you may register as a new customer. You may also register at a later date. Placing an order is also possible without registration, i.e., as a guest.

The mandatory data requested in the course of the registration or ordering process must be provided truthfully. Where you provide additional voluntary information, any such information must also be truthful.

(3) Activating the “Add to Cart” button allows you to put the desired goods into the virtual shopping cart without obligation. The contents of the shopping cart may be viewed by activating the shopping cart button. You may also change the number of items placed in the shopping cart and remove items from the cart.

(4) After activating the “Proceed to Checkout” button, you will be asked to enter your personal data and to select the payment and shipping methods, unless you have already entered some of this information during your registration. Prior to the submission of your purchase offer, the contents of your order and other order data will be displayed in an overview.

Please check this overview carefully. You may correct or change your information if necessary. You may also cancel the order process at any time, e.g., by activating the “Back to Cart” button or by clicking on the CYBEX logo in the website header.

(5) By activating the “Buy Now” button, you will transmit your order to us and submit a binding offer to us to enter into a sales contract for the goods in the shopping cart.

2. Acceptance, Confirmation of contract and other contract requirements

(1) Upon receipt of your order, we will send you an e-mail confirming receipt of your order and listing its details (acknowledgment of receipt) without undue delay. This acknowledgment of receipt does not yet represent an acceptance of your purchase offer.

(2) You will be notified by e-mail about shipping of the ordered goods as soon as we have handed over the goods to the transport company (shipping confirmation). Unless we expressly state otherwise, the shipping confirmation also represents our binding acceptance of your purchase offer.

3. Information about your right of revocation

(1) As a consumer, you have the following right of revocation.

 

Right of revocation instruction

Right of revocation

You have the right to revoke this contract within fourteen days without giving reasons. 

The revocation period is fourteen days from the day of taking possession of the goods by you or by a third party designated by you, who is not the carrier (or from the day of taking possession of the last item in the event of a contract for several items ordered as part of a single order and delivered separately).

In the event of a contract for the delivery of goods in several partial shipments or units, the revocation period is fourteen days from the day of taking possession of the last partial shipment or the last item by you or by a third party designated by you, who is not the carrier.

To exercise your right of revocation, you must notify us at the following address 

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück, 

Germany

service.no@cybex-online.com

by way of a clear statement (such as a letter sent by post, fax or e-mail) of your decision to revoke this contract. You may use the revocation form below, which is, however, not mandatory.

For compliance with the revocation period, it will be sufficient to send the notification of exercising of the right of revocation prior to the end of the revocation period.

Consequences of revocation

If you revoke this contract, we will have to reimburse you for all payments received from you, including delivery costs (with the exception of additional costs resulting from the fact that you have chosen a different type of delivery than the most inexpensive standard delivery offered by us), without undue delay and at the latest within fourteen days from the day on which we receive notification of your revocation of this contract. Unless expressly agreed otherwise with you, we will use the same means of payment that you used for the original transaction for any such refund; in no event will you be charged for any refund.

We may refuse a refund until we have received the returned goods or until you have provided proof that you have returned the goods, whichever is earlier.

You must return or hand over the goods to us without undue delay and in any event not later than within fourteen days from the day you have notified us of the revocation of this contract:

CYBEX Online Shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Germany

The deadline is considered observed if you dispatch the goods prior to the end of the fourteen-day period.

If the returned goods are shipped within the Federal Republic of Germany, the costs of returning the goods will be borne by us. In all other events, the direct costs of returning the goods will have to be borne by you. View our table of costs for reference.

You will only be liable for any loss of value of the goods if such loss of value is due to handling of the goods which is not necessary for testing the nature, properties and functioning of the goods.

End of the revocation instruction

 

(2) Exclusion of the right of revocation:

A right of revocation does not exist for the following contracts, unless the parties have agreed otherwise:

- contracts for the supply of goods which are not prefabricated and the production of which is governed by an individual selection or determination by the consumer or which are clearly tailored to the consumer’s individual needs;

- contracts for the delivery of sealed goods that are not suitable for return on grounds of health protection or hygiene if their seal has been removed after delivery.

 

(3) Revocation form:

If you want to revoke the contract, please fill out this form and return it to:

CYBEX Online Shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Germany

E-mail: service.no@cybex-online.com

 

I/We (*) hereby revoke the contract concluded by me/us (*) for the purchase of the following goods (*)

Ordered on (*)/received on (*)

Name of the consumer(s)

Address of the consumer(s)

Signature of the consumer(s) (only in case of communication on paper)

Date

(*) delete as applicable

 

4. Additional voluntary right of return

(1) In addition to the statutory right of revocation, we are granting you a voluntary right of return of a total of 30 days. The period will commence on the day after receipt of the goods.

Within this 30-day period, you may cancel the contract (even after the 14-day revocation period) by returning the goods to us. This does not apply to goods that are also excluded from the statutory right of revocation.

To exercise your right of return, it is required that the goods are complete, in their original packaging and in an unused and undamaged condition. No seals on the goods may be damaged or removed. The deadline is considered observed if you dispatch the goods in time.

The goods must be returned to:

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück

Germany

If you return goods in accordance with such voluntarily granted right of return, we will reimburse you for the purchase price paid after receiving the goods. If the returned goods are shipped within the Federal Republic of Germany, the costs of returning the goods will also be borne by us.

(2) Your statutory right of revocation and your other legal rights will remain unaffected by such voluntarily granted right of return.

5. Additional information

(1) We are storing the contractual text of the orders, which may be accessed by you after completion of the ordering process. You may also print out your order information upon sending your order. Upon our acknowledgment of receipt, but no later than upon delivery of the goods, we will also provide you with the contents of the contract in text form (e-mail or hard copy).

(2) These General Terms and Conditions may be viewed, saved and printed out at any time on our CYBEX Online Shop website under the hyperlink “Terms and Conditions”.

(3) The contract will be concluded and performed in English.

 

IV. Performance of the purchase contract; Payment processing; Delivery

1. Prices and shipping costs; Special offers; Availability; Delivery restrictions

(1) Our prices include statutory value-added tax as applicable at the time of your order. 

(2) We charge a flat rate for shipping. The rate for standard shipping within Germany is EUR 7.90. For any other EU Member States to which we deliver, a flat-rate shipping charge of EUR 9.90 applies.

The shipping costs will be clearly communicated to you again at least on the product detail page (where applicable, via a hyperlink).

(3) Please note that we are usually only able to feature special offers within a limited period of time. The goods displayed in the CYBEX Online Shop are also subject to different availability. The availability of a product may also vary depending on your specifications (such as size or colour). If a product is unavailable, this will be indicated at the respective product information.

If it turns out upon receipt of your order that the goods ordered from us are temporarily unavailable, we will notify you in the acknowledgment of receipt without undue delay or contact you (e.g., by additional e-mail). If the goods are permanently out of stock, we will be unable to accept your order so that in such event, no contract will come into existence.

2. Payment methods and terms of payment

(1) Payment for the goods is to be made by one of the payment methods listed below. We shall be entitled, however, to exclude certain payment methods in individual cases.

Credit card: When paying by credit card, the amount will be debited when the goods are shipped. We accept American Express, VISA, and Mastercard.

PayPal: You will need a PayPal account to pay with the PayPal online payment service. If you select this payment method, you will be redirected to the PayPal website for payment. The amount will be debited upon shipment of the goods.

Apple Pay: Apple Pay is a payment method offered by Apple Inc. To use Apple Pay, you must activate the Apple Pay function (e.g., on your iPhone), identify yourself with your access data and confirm the payment order. The amount will be debited upon shipment of the goods.

Gift voucher: Gift vouchers and the relevant credit balances associated with them may only be redeemed before the order process is completed. Any use after completion of the order process is not possible. The credit balance of a gift voucher will neither be paid out in cash nor does it bear interest.

(2) Irrespective of the selected payment method, you will receive an invoice at the latest together with delivery of the goods. If the invoice address differs from the delivery address, we will send the invoice by post to the invoice address or by e-mail to the e-mail address provided to us by you.

3. Delivery times; Shipping and transfer of risk; Partial deliveries; Default

(1) The delivery times listed in the table in the CYBEX Online Shop apply to deliveries within and to Norway from Germany and are understood to be starting with our binding acceptance of your purchase offer.

Information on delivery times for deliveries to other countries are also listed in the table.

(2) Deliveries will be made to the delivery address specified by you. Shipments will be carried out by a suitable transport company. The risk of accidental loss of the ordered goods shall pass to you as soon as the goods have been handed over to you or your authorized representative or if you are in default of acceptance.

(3) We shall be entitled to make partial deliveries, provided such are reasonable for you. Where partial deliveries are made, any additional shipping costs shall be borne by us.

(4) If you are in arrears with payment, we reserve the right to claim the statutory default interest from you. The assertion of additional damages caused by default shall remain reserved.

4. Retention of title; Offsetting and retention

(1) The goods shall remain our property until the invoice amount has been paid in full.

(2) You may only set off claims against our claims with counterclaims that have been legally established or are undisputed.

(3) Rights of retention are only permitted where they relate to claims based on the same contractual relationship.

5. Your rights relating to defects

If goods are damaged or if they exhibit another defect (e.g., the delivery is incomplete), you are entitled to the mandatory rights under the Norwegian Consumer Purchases Act against us for such defects (“warranty rights”).

6. Liability and limitation of liability

(1) We shall be liable to you without limitation in the event of intent (including fraudulent intent) or gross negligence, in the event of negligent or intentional injury to life, body or health, on the basis of a guarantee promise (unless stipulated otherwise) and on the basis of mandatory liability such as under the Norwegian Product Liability Act.

(2) In the event of a breach of a material contractual obligation, our liability shall be limited to the foreseeable damage typical for the contract, unless unlimited liability is provided for in foregoing clause (1). Material contractual obligations are such obligations whose fulfilment is essential for the proper performance of the contract and on whose compliance you, as our contractual partner, may regularly rely.

(3) Otherwise, our liability is excluded.

(4) The foregoing limitation of liability shall also apply with respect to any liability of our employees, staff, executives, vicarious agents and legal representatives.

 

V. Miscellaneous provisions

1. Applicable law and legal venue

Our contractual relationship shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Federal Republic of Germany, excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Mandatory provisions of the State in which you as a consumer have your habitual residence shall, however, remain unaffected. 

2. Place of performance 

Unless expressly agreed otherwise or stipulate otherwise by mandatory provisions for the protection of consumers, the place of performance shall be the place of our registered office listed in Chapter I.

3. Information under the Norwegian Regulation on Alternative Dispute Resolution in Consumer Matters

There is no obligation or willingness to participate in dispute resolution proceedings before a consumer arbitration board.

EU Commission online dispute resolution: www.ec.europa.eu/consumers/odr.