Přejít na obsah (stiskněte Enter) Přejít na zápatí (stiskněte Enter)

Co je i-Size?

Zkratka "i-Size" označuje nejnovější homologační normu pro dětské autosedačky. Schvalovací normy pro autosedačky upravují, které bezpečnostní normy a technické specifikace musí tyto autosedačky splňovat, aby mohly být schváleny k prodeji.  

Norma i-Size je součástí nejnovější zkušební normy UN R129 neboli oficiálně: "Předpisu OSN č. 129 – Jednotná ustanovení pro schvalování zdokonalených dětských zádržných systémů používaných v motorových vozidlech". Tento předpis, který vstoupil v platnost v červenci 2013, stanovuje přísnější požadavky na schvalování dětských autosedaček než předchozí normy.

Hlavním účelem této normy je zajistit větší kompatibilitu mezi autosedačkami a vozidly, do kterých jsou instalovány. autosedačky i-Size se většinou instalují pomocí příslušenství ISOFIX. Některé autosedačky využívají k instalaci také horní popruh, opěrnou nohu nebo bezpečnostní pás vozidla. Hlavním měřítkem používaným jako základ pro klasifikaci autosedaček je nyní tělesná výška namísto tělesné hmotnosti a děti v autosedačkách schválených pro i-Size musí cestovat v poloze proti směru jízdy až do věku 15 měsíců. Cílem těchto nových předpisů je zabránit příliš brzkému přechodu dětí do vyšší třídy dětských autosedaček. Toto nařízení navíc zvyšuje technickou bezpečnostní normu pro dětské autosedačky a zavádí povinné zkoušky bočního nárazu. 

i-Size v kostce

•    Povinné cestování v poloze proti směru jízdy do 15 měsíců věku dítěte
•    Nové, přísnější bezpečnostní normy, např. testování bočního nárazu 
•    Tělesná výška jako hlavní měřítko používané pro klasifikaci místo tělesné hmotnosti 
•    Vždy instalováno pomocí systému ISOFIX nebo bezpečnostního pásu a horního popruhu
•    Neomezené schválení pro všechna sedadla ve vozidle s označením "i-Size"; pro všechna ostatní vozidla schválení podle typového seznamu