Přejít na obsah (stiskněte Enter) Přejít na zápatí (stiskněte Enter)
It looks like you are in another country. Do you want to update your location?

Všeobecné obchodní podmínky

Informace pro zákazníky a Všeobecné obchodní podmínky pro Českou republiku

Obsah

I. Smluvní partner

II. Rozsah a definice

III. Uzavření kupní smlouvy

IV. Plnění kupní smlouvy, zpracování platby, dodání

V. Různá ustanovení

 

I. Smluvní partner

Vaším smluvním partnerem pro veškeré právní úkony v rámci těchto Všeobecných obchodních podmínek jsme my, společnost 

CYBEX Retail GmbH

Riedingerstraße 18

95448 Bayreuth

Německo

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku místního soudu v Bayreuthu (HRB 7278).

IČ DPH: DE815883540

Výkonní ředitelé: Johannes Schlamminger

 

Telefon: +420296182784

Fax: +49 (0)92178511-999

E-mail: service.cz@cybex-online.com

 

II. Rozsah a definice

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny vaše objednávky produktů prostřednictvím webové stránky https://shop.cybex-online.com/ a na všechny ostatní právní transakce uzavřené mezi vámi a námi, společností CYBEX Retail GmbH, prostřednictvím této webové stránky, která bude dále označována jako „online obchod CYBEX“.

(2) Náš online obchod CYBEX je zaměřen výhradně na spotřebitele.

(3) Zadáním objednávky v našem online obchodě CYBEX potvrzujete a souhlasíte s tím, že jste dosáhli zákonného věku, který je vyžadován ve vaší zemi k uzavírání závazných smluv.

 

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka a kroky k uzavření smlouvy

(1) Produkty zobrazené v online obchodě CYBEX ještě nepředstavují z naší strany závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy. Je to pouze výzva pro vás k předložení závazné nabídky k uzavření kupní smlouvy.

(2) Před zadáním první objednávky se můžete zaregistrovat jako nový zákazník. Zaregistrovat se můžete i později. Objednávku je možné provést i bez registrace, tedy jako host.

Povinné údaje požadované v rámci registrace nebo objednávky musí být uvedeny pravdivě. Poskytnete-li další dobrovolné informace, rovněž všechny tyto informace musí být pravdivé.

(3) Aktivace tlačítka „Přidat do košíku“ vám umožní nezávazně vložit požadované zboží do virtuálního nákupního košíku. Obsah nákupního košíku lze zobrazit aktivací tlačítka nákupního košíku. Můžete také změnit počet položek umístěných v nákupním košíku a položky z košíku odebrat.

(4) Po aktivaci tlačítka „Pokračovat k pokladně“ budete vyzváni k zadání osobních údajů a výběru způsobu platby a dopravy, pokud jste některé z těchto údajů nezadali již při registraci. Před odesláním vaší nabídky k uzavření kupní smlouvy se v přehledu zobrazí obsah vaší objednávky a další údaje o ní.

Tento přehled si prosím pečlivě zkontrolujte. V případě potřeby můžete své údaje opravit nebo změnit. Proces objednávky můžete také kdykoli zrušit, například aktivací tlačítka „Zpět do košíku“ nebo kliknutím na logo společnosti CYBEX v záhlaví webových stránek.

(5) Aktivací tlačítka „Koupit nyní“ nám odešlete svou objednávku a předložíte nám závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy na zboží v nákupním košíku.

(6) Pokud objednáváte zboží z online obchodu CYBEX v našem maloobchodě, mohou se některé kroky k zadání objednávky a uzavření smlouvy lišit. V tomto případě vám informace o objednávce a krocích k uzavření smlouvy poskytne pracovník maloobchodní prodejny, který má vytvoření vaší objednávky na starosti. Informace obsažené v těchto všeobecných podmínkách platí přiměřeně. 

2. Přijetí a potvrzení smlouvy a další smluvní náležitosti

(1) Po obdržení vaší objednávky vám bez zbytečného odkladu zašleme e-mail s potvrzením přijetí vaší objednávky a uvedením podrobných informací (potvrzení o přijetí). Toto potvrzení o přijetí ještě neznamená přijetí vaší nabídky k uzavření kupní smlouvy.

(2) O odeslání objednaného zboží budete informováni e-mailem, jakmile zboží předáme dopravní společnosti (potvrzení o odeslání). Není-li výslovně uvedeno jinak, představuje potvrzení o odeslání také naše závazné přijetí vaší nabídky k uzavření kupní smlouvy.

3. Informace o vašem právu na odstoupení

(1) Jako spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku máte následující právo na odstoupení od smlouvy.

 

Instrukce ohledně práva na odstoupení

Právo na odstoupení

Od této smlouvy máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodů. 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne převzetí zboží vámi nebo vámi určenou třetí osobou, která není dopravcem (nebo ode dne převzetí poslední položky v případě smlouvy na několik položek objednaných jako součást jedné objednávky a dodaných samostatně).

V případě smlouvy o dodávce zboží v několika dílčích zásilkách nebo jednotkách je lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dnů ode dne převzetí poslední dílčí zásilky nebo poslední položky vámi nebo vámi určenou třetí osobou, která není dopravcem.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte nám to oznámit na následující adresu 

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück, 

Německo

service.cz@cybex-online.com

prostřednictvím jasného prohlášení (jako je dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít níže uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty k odstoupení bude postačovat zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty k odstoupení.

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, budeme vám muset vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení, než je nejlevnější standardní doručení nabízené námi), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržíme oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak, použijeme pro takovou refundaci stejný platební prostředek, jaký jste použili pro původní transakci; v žádném případě vám refundace nebude účtována.

Refundaci můžeme odmítnout, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nám oznámili odstoupení od této smlouvy. Zboží je nutné vrátit na kteroukoli z našich provozoven nebo zaslat na adresu:

CYBEX Online Shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Německo

Lhůta je považována za zachovanou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Je-li vrácené zboží zasíláno v rámci Spolkové republiky Německo, náklady na vrácení zboží poneseme my. Ve všech ostatních případech budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží vy. Pro orientaci nahlédněte do naší tabulky nákladů.

Za ztrátu hodnoty zboží odpovídáte pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku nakládání se zbožím, které nebylo nutné pro otestování povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Konec instrukcí ohledně práva na odstoupení

 

(2) Vyloučení práva na odstoupení:

Podle občanského zákoníku právo na odstoupení neexistuje u následujících smluv, pokud se strany nedohodly jinak:

- smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo personalizováno;

- smlouvy o dodávce zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud jeho pečeť byla po dodání odstraněna.

 

(3) Formulář pro odstoupení:

Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět na adresu:

CYBEX Online Shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Německo

e-mail: service.cz@cybex-online.com

 

Já/my (*) tímto o odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mnou/námi (*) o koupi následujícího zboží (*)

Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě komunikace na papíře)

Datum

(*) nehodící se škrtněte

 

4. Dodatečné dobrovolné právo na vrácení zboží

(1) Kromě zákonného práva na odstoupení vám poskytujeme dobrovolné právo na vrácení zboží v celkové délce 30 dnů. Lhůta počíná běžet dnem po převzetí zboží.

Během této 30denní lhůty můžete smlouvu zrušit (i po 14denní lhůtě na odstoupení od smlouvy) tím, že nám zboží vrátíte. To neplatí pro zboží, které je rovněž vyloučeno ze zákonného práva na odstoupení od smlouvy.

Pro uplatnění práva na vrácení zboží je nutné, aby bylo zboží kompletní, v původním obalu a v nepoužitém a nepoškozeném stavu. Pečeti na zboží nesmí být poškozeny nebo odstraněny.Lhůta je považována za zachovanou, pokud zboží odešlete včas.

Zboží je nutné vrátit na adresu:

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück

Německo

Vrátíte-li zboží v souladu s tímto dobrovolně uděleným právem na vrácení zboží, vrátíme vám kupní cenu zaplacenou po obdržení zboží. Je-li vrácené zboží zasíláno v rámci Spolkové republiky Německo, náklady na vrácení zboží rovněž poneseme my.

(2) Vaše zákonné právo na odstoupení a vaše další zákonná práva zůstanou tímto dobrovolně uděleným právem na vrácení nedotčena.

5. Další informace

(1) Ukládáme smluvní text objednávek, ke kterému budete mít přístup po dokončení objednávkového procesu. Informace o objednávce si také můžete vytisknout při odeslání objednávky. Po našem potvrzení o převzetí, nejpozději však při dodání zboží, vám poskytneme obsah smlouvy i v textové podobě (e-mailem nebo tištěnou kopií).

(2) Tyto Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoli prohlédnout, uložit a vytisknout na našich webových stránkách online obchodu CYBEX pod hypertextovým odkazem „Podmínky“.

(3) Smlouva bude uzavřena a plněna buď v němčině nebo v angličtině, v závislosti na vaší volbě jazyka v online obchodě CYBEX.

(4) Z naší strany vám nevznikají žádné zvýšené náklady na používání komunikačních prostředků na dálku, jejichž prostřednictvím s námi komunikujete a uzavíráte smlouvu. Stále však budete povinni uhradit standardní poplatky za použití těchto prostředků příslušnému poskytovateli služeb.

(5) Platby předem v souvislosti s nákupem zboží požadujeme pouze v případě, že zvolíte jako způsob platby platbu předem dle čl. IV odst. 2 (1) níže.

(6) Při své obchodní činnosti postupujeme v souladu s platnými zákony. Nejsme však vázáni žádným kodexem chování.

 

IV. Plnění kupní smlouvy, zpracování platby, dodání

1. Ceny a náklady na dopravu, speciální nabídky, dostupnost, omezení dodání

(1) Naše ceny zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty platnou v době vaší objednávky. 

(2) Účtujeme paušální sazbu za dopravu. Sazba za standardní dopravu v rámci Německa je 7,90 EUR. Pro všechny ostatní členské státy EU, do kterých dodáváme, platí paušální poplatek za dopravu ve výši 9,90 EUR.

Náklady na dopravu vám budou opět jasně sděleny minimálně na stránce s informacemi o produktu (popřípadě prostřednictvím hypertextového odkazu).

(3) Vezměte prosím na vědomí, že obvykle můžeme nabízet speciální nabídky pouze v omezeném časovém období. Rovněž zboží zobrazené v online obchodě CYBEX podléhá různé dostupnosti. Dostupnost produktu se také může lišit v závislosti na vašich specifikacích (jako je velikost nebo barva). Je-li produkt nedostupný, bude to uvedeno u příslušné informace o produktu.

Ukáže-li se po obdržení vaší objednávky, že u nás objednané zboží je dočasně nedostupné, vyrozumíme vás o tom bez zbytečného odkladu v potvrzení o přijetí nebo vás budeme kontaktovat (např. dodatečným e-mailem). Je-li zboží trvale vyprodáno, nebudeme moci vaši objednávku přijmout, takže v takovém případě smlouva nevznikne.

2. Platební metody a platební podmínky, bodování

(1) Platba za zboží je prováděna jedním z níže uvedených platebních způsobů. V jednotlivých případech jsme však oprávněni vyloučit některé platební způsoby.

Kreditní karta: Při platbě kreditní kartou bude částka odečtena při odeslání zboží. Přijímáme karty American Express, VISA, a Mastercard.

PayPal: K platbě prostřednictvím online platební služby PayPal budete potřebovat účet PayPal. Pokud zvolíte tento způsob platby, budete přesměrováni na webové stránky PayPal k platbě. Částka bude odečtena při odeslání zboží.

Apple Pay: Apple Pay je platební metodou nabízenou společností Apple Inc. Chcete-li používat Apple Pay, musíte si aktivovat funkci Apple Pay (např. na vašem iPhonu), identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz. Částka bude odečtena při odeslání zboží.

Dárkový poukaz: Dárkové poukazy a příslušné kreditní zůstatky s nimi spojené lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Jejich použití po dokončení procesu objednávky není možné. Kreditní zůstatek dárkového poukazu nebude vyplacen v hotovosti ani nebude úročen.

(2) Bez ohledu na zvolený způsob platby fakturu obdržíte nejpozději spolu s dodáním zboží. Pokud se fakturační adresa liší od doručovací adresy, zašleme fakturu poštou na fakturační adresu nebo e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

3. Dodací lhůty, doprava a přechod nebezpečí, částečné dodávky, prodlení

(1) Dodací lhůty uvedené v tabulce v online obchodě CYBEX platí pro dodávky v rámci Německa a rozumí se, že začínají naším závazným přijetím vaší nabídky k uzavření kupní smlouvy.

Informace o dodacích lhůtách pro dodávky do jiných zemí jsou rovněž uvedeny v tabulce.

(2) Dodávky budou provedeny na vámi uvedenou doručovací adresu. Zásilky budou realizovány vhodnou dopravní společností. Nebezpečí náhodné ztráty objednaného zboží na vás přechází okamžikem předání zboží vám nebo vašemu oprávněnému zástupci nebo při prodlení s převzetím.

(3) Jsme oprávněni provádět částečné dodávky, je-li to pro vás přiměřené. V případě částečných dodávek poneseme veškeré dodatečné náklady na dopravu my.

(4) Budete-li v prodlení s platbou, vyhrazujeme si právo po vás požadovat zákonný úrok z prodlení. Uplatnění dalších škod způsobených prodlením zůstává vyhrazeno.

4. Výhrada vlastnického práva, započtení a zadržení

(1) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného uhrazení fakturované částky.

(2) Nároky můžete započíst proti našim pohledávkám pouze s protinároky, které jsou splatné a nejsou nejisté nebo neurčité.

(3) Zadržovací práva jsou povolena pouze tehdy, pokud se týkají nároků založených na stejném smluvním vztahu.

5. Vaše práva z vad

(1) Odpovídáme vám za bezvadný stav zboží při převzetí. Jsme odpovědní zejména za to, že v době, kdy přebíráte zboží:

a) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a neexistuje-li takové ujednání, vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží a námi či výrobcem prezentovanou reklamou;

b) zboží se hodí k účelu, který jsme uvedli nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením sjednanému vzorku nebo modelu, byla-li jakost nebo provedení určeno na základě smluveného vzorku nebo modelu;

d) zboží je v přiměřeném množství nebo hmotnosti; a

e) zboží splňuje požadavky stanovené právními předpisy.

(2) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo:

a) nechat vadu odstranit dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;

b) na odstranění vady opravou zboží;

c) přiměřené snížení kupní ceny; nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(3) Při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté nám oznamte, které právo jste si zvolili. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí, požádali-li jste o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraníme-li vady v přiměřené lhůtě nebo vám oznámíme, že vady neodstraníme, můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

(4) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud neuplatníte právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, můžeme dodat, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady můžeme odstranit opravou zboží nebo dodáním nového zboží, dle naší volby; naše volba vám nesmí způsobit nepřiměřené náklady.

(5) Neodstraníme-li vadu zboží včas nebo vadu odmítneme odstranit, můžete požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Svou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu.

(6) Právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, jste oprávněni uplatnit v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li u jednotlivého zboží při koupi uvedena lhůta delší. To se nevztahuje na:

a) na vadu zboží prodávaného za nižší cenu, z důvodu které byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) na vadu použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení zboží při převzetí z vaší strany;

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

(7) V případě, že vám poskytneme plnění vykazující vady, jste oprávněni u nás uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu prostřednictvím emailu: service.cz@cybex-online.com, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na naší adrese: CYBEX Online Shop, Dornierstraße 9, 49090 Osnabrück, Německo, nebo osobně na kterékoli z našich poboček.

(8) Práva z vad jste povinni uplatnit ihned po zjištění vady nebo ihned poté, co jste ji mohli zjistit s vynaložením obvyklé pozornosti. Písemné odůvodnění reklamace musí obsahovat veškeré údaje potřebné k jejímu přezkoumání, zejména:

a) vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon, email);

b) popis skutečností odůvodňujících vaši reklamaci;

c) potvrzení a dokumenty týkající se tvrzených skutečností;

d) požadované řešení.

(9) Na základě vašich údajů rozhodneme o oprávněnosti reklamace a jsme povinni ji bez zbytečného odkladu přezkoumat a vyřídit a o výsledku reklamačního řízení vás informovat nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace. Bude-li vaše reklamace přijata, budeme vás informovat, jak bude vyřešena, pokud jste výslovně neuplatnili konkrétní nárok vyplývající pro vás ze zákona. 

 

V. Různá ustanovení

1. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Náš smluvní vztah se bude řídit a bude vykládán v souladu se zákony Spolkové republiky Německo, s vyloučením Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Kogentní ustanovení státu, ve kterém máte jako spotřebitel obvyklé bydliště, však zůstávají nedotčena.

2. Místo plnění

Není-li výslovně dohodnuto jinak nebo není-li kogentními ustanoveními na ochranu spotřebitele stanoveno jinak, je místem plnění místo našeho sídla uvedené v kapitole I.

3. Informace podle německého zákona o alternativním řešení sporů ve spotřebitelských záležitostech

Dozorové orgány dohlížející na naši činnost, na které se můžete obrátit jako na subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě stížností, jsou tyto:

a) Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webové stránky: https://adr.coi.cz/cs, v oblasti ochrany spotřebitele nebo případně jiný orgán dozoru na ochranu spotřebitele příslušný podle vnitrostátního práva;

b) v oblasti ochrany spotřebitele na úrovni EU Evropské spotřebitelské centrum se sídlem Štěpánská 567, 120 00 Praha 2, webové stránky: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

Neexistuje povinnost ani ochota účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím orgánem.

Online řešení sporů Komise EU: www.ec.europa.eu/consumers/odr.